Validálás,GMP,GLP,GDP,ISO 9001,ISO 17025, ISO 13485, FDA , Validálás,GMP,GLP,GDP,ISO 9001,ISO 17025, ISO 13485, FDA , Validálás,GMP,GLP,GDP,ISO 9001,ISO 17025, ISO 13485, FDA , Validálás,GMP,GLP,GDP,ISO 9001,ISO 17025, ISO 13485, FDA , Validálás,GMP,GLP,GDP,ISO 9001,ISO 17025, ISO 13485, FDA , szoftverfejlesztés, szoftver minősítés, szoftverfejlesztés, szoftver minősítés, szoftverfejlesztés, szoftver minősítés, szoftverfejlesztés, szoftver minősítés, szoftverfejlesztés, szoftver minősítés,

IRC logó csíkjai 1
IRC Informatikai Arculattervező és Tanácsadó Kft.
IRC logó csíkjai 2

Szoftverkivitelezés

Az ismert tervezési és programozási módszerek (bele értve az agilis fejlesztési módszert, vagy az objektum orientált programozást) gyakorlati alkalmazása azért nem működik, mert a felhasználók nem tudják pontosan megmondani –és ez nem is várható el tüölük-, hogy mit is akarnak, másrészt pedig a követelmények folyamatosan változnak, és az ismert módszertanok gyakorlati alkalmazása –ha ilyen egyáltalán van a fejlesztő cégnek-túl rugalmatlan ahhoz, hogy ezeket a változásokat a kivitelező követni tudja tervezési, fejlesztési, tesztelési oldalról úgy, hogy azt a Vállalkozó megelégedettségével és ráfordítható költséggel honorálná.

A változó követelmények rövidebb életciklust követelnek meg, és ezek gyakran összeférhetetlenek a szoftverfejlesztés gyakorlatban alkalmazott módszereivel. A nem megfelelő módszertannal és programozással megvalósított rendszernek
  • Magasak a tesztelési költségei,
  • Bevezetés utáni fejlesztések költségeit a Megrendelő nem fizeti meg,
  • A folyamatos módosítgatások a rendszer áttekinthetetlenségéhez vezet, és magas lesz a karbantartási költség, valamint az újra írás hatalmas költséget jelent.
Egy jól megtervezett és kézben tartott programozási háttérrel kivitelezett rendszer fejlesztési, bevezetési és üzemeltetés ideje alatt költségek megtakarítás jelentkezik a szállítónál és a megrendelőnél egyaránt.
A rendszertervezőnek értenie kell azt, amire a vevőknek szükségük van, és ehhez hozzá kell tennie az egyszerű bővítési megoldásokat a teljes üzleti logika aktuális és jövőbeni elvárásaival szinkronban.

Összességében a szoftverrel szemben támasztott azon minőségi követelmény, hogy mind a szoftver fejlesztője, mind a szoftvert vásárló azt az általános igényt és elvárást fogalmazza meg, hogy amit fejlesztenek és amit üzemeltetnek az rendelkezzen azzal a képességgel, amely képes olyan üzleti megoldásokra is a szoftver adott keretén belül, amely a jelenben még nem ismert, de egy közeli jövőben felmerülő igényt képes legyen egyszerű módon megvalósítani, és ehhez ne jelentsen jelentős többlet költséget sem e szállítónak, sem a vevőnek.

A FLORA módszertan alapvetően segít az alkalmazói szoftverek fejlesztőinek, hogy olyan tervezési, programozási eljárásokat és követelményeket fogalmazzanak meg, amely támogatja az előbb leírtakat.
A FLORA módszertan kiküszöböli a vevői és szállítói kockázatokat, mivel épít egy általános tervezői és programozói követelmény és megvalósítási rendszerre, és ezekre alapozva úgy vitelez ki egy konkrét megvalósítást, hogy a bővíthetőségi lehetőségek, újabb és újabb vevői igények előre beépítésre kerülnek. 
Egy alkalmazói szoftver akkor jó ha nincsen köbe vésve, hanem az üzleti folyamatok változásával képes a vevői igények költséghatékony és gyors megvalósítására.
Szimbiózis a valós élettel üzleti folyamatokkal.

A FLORA módszertan a felhasználói igények mögötti valós és tényleges üzleti folyamatok megvalósítására koncentrál, és teszi ezt úgy, hogy a kész rendszer nagy valószínűséggel a jövőbeni igényeket is lefedje alacsonyan tartott vevői és szállítói költségekkel.
A dokumentálástól való irtózás nem elégséges ok a módszertan során alkalmazott és szükséges dokumentálástól, de ezeket úgy kell megoldani és megvalósítani, hogy azok a hatékony munkát a legkevésbé se hátráltassák.

Amit ajánlunk
Átvilágítás és helyzetértékelés
Szoftver szervezet érettség vizsgálata
Alapok és háttér lerakása 
Saját szabályzási rendszer kialakítása
Szoftver minősíthetősége, validálása
Szoftver szállítói validálási eljárás

Keressen meg bennünket, hogy kötelezettség nélküli személyes konzultáció alapján részletes ajánlatot tudjunk adni a felmerült igényekre.

Arató István
06 309 629 612
aratoistvan@gmail.com
arato.istvan7@upcmail.hu

Utotlsó módosítás: 2020-01-05 09:05:38

Költséghatékony megoldások
Minőség
Megfelelőség
Integráció